HOEK & Co
WIA-advies

info@hoekenco.nl

Jos Holla
phone 06 28 56 23 81

Anja van Ekelenburg
phone 06 51 81 03 15

Waarom een WIA/WGA-check?

Na twee jaar beoordeelt het UWV voor welke uitkering uw arbeidsongeschikte werknemer volgens de wet WIA (werk en inkomen naar arbeidsvermogen) in aanmerking komt:
• de Inkomensvoorziening volledig en duurzaam arbeidsongeschikten (IVA) of:
• de Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA).

De eerste regeling kost u niets, maar de tweede brengt mogelijk fors oplopende kosten met zich mee waar u als werkgever in het slechtste geval 10 jaar aan vastzit, zelfs na ontslag. Let op: sinds 2014 geldt dit ook voor werknemers met een tijdelijk contract. En dan hebben we het nog niet over sancties die het UWV kan opleggen, zoals 12 maanden extra doorbetalen van loon bij ziekte.

In zo’n geval is het altijd zinvol het gesprek met het UWV aan te gaan. Wij bieden u een onafhankelijke WIA/WGA-check, waarmee u goed beslagen ten ijs komt. De meeste winst is te behalen vóór de WIA-beoordeling. Maar ook achteraf kan een check nog heel zinvol zijn. Mogelijk valt er bijvoorbeeld alsnog een beroep te doen op de IVA-uitkering. In alle gevallen streven wij ernaar recht te doen aan de werknemer en de schadelast voor u als werkgever te beperken.